Showing 1–24 of 115 results

Show sidebar

Ấm trà sứ chóp lửa vẽ hoa sen xanh

Ấm trà sứ Minh long kẻ chỉ xanh

Ấm tử sa vẽ sen vàng

Bát hương đắp nổi lưỡng long chầu nguyệt phi 16

Bát hương đắp nổi lưỡng long chầu nguyệt phi 18

Bát hương miệng bằng men lam lưỡng long phi 16

Bát hương miệng bằng men lam lưỡng long phi 18

Bát sứ vẽ hoa đào

Bát sứ vẽ hoa sen xanh

Bát tô sứ vẽ đào cỡ lớn

Bát tô sứ vẽ đào cỡ vừa

Bát tô sứ vẽ hoa sen xanh cỡ lớn

Bát tô sứ vẽ hoa sen xanh cỡ vừa

Bình hút lộc Kim Nguyên Bảo Kỷ Hợi

Bình hút lộc Tỏi vẽ sen

Bình hút lộc Tỳ bà sen băng

Bình hút lộc vẽ chim Uyên ương Phù Dung

Bình hút lộc vẽ sen chữ Đức

Bình Hút lộc vẽ sen chữ Tâm

Bộ Gốm Sao xanh kèm Phụ kiện

Bộ Gốm Tống Phúc Lộc Thọ đỏ kèm Phụ kiện

Chân bát hương đắp nổi lưỡng long chầu nguyệt phi 16

Chân bát hương đắp nổi lưỡng long chầu nguyệt phi 18

Chân nến đắp nổi S1