Showing all 19 results

Show sidebar

Bộ công tắc ba 1 chiều bắt vít

102,000

Bộ công tắc ba 2 chiều bắt vít

133,000

Bộ công tắc bốn 1 chiều bắt vít

120,000

Bộ công tắc đôi 1 chiều bắt vít

88,000

Bộ công tắc đôi 2 chiều bắt vít

95,000

Bộ công tắc đơn 1 chiều bắt vít

73,000

Bộ công tắc đơn 2 chiều bắt vít

77,000

Bộ ổ cắm đôi đa năng và công tắc đơn

110,000

Bộ ổ cắm đôi đa năng và công tắc đơn có tiếp địa

97,000

Bộ ổ cắm đơn đa năng và công tắc đơn có tiếp địa

77,000

Hạt công tắc 1 chiều (72 mm)

22,000

Hạt công tắc 2 chiều (72 mm)

26,000

Hạt công tắc đôi 1 chiều (36 mm)

37,000

Hạt công tắc đôi 2 chiều (36 mm)

46,000

Hạt công tắc đơn 1 chiều

20,000

Hạt công tắc đơn 1 chiều (24 mm)

20,000

Hạt công tắc đơn 2 chiều (24 mm)

22,000

Hạt công tắc đơn 2 chiều (36 mm)

24,000

Mặt lỗ các loại

22,000