Showing 1–24 of 106 results

Show sidebar

BỘ LỌC THÔ 1 CẤP

1,250,000 950,000
Sold By: KarofiMua hàng

Cây nóng lạnh Pentair Fibredyne

10,500,000 8,500,000
Sold By: PentairMua hàng

CỘT LỌC THÔ 1 CẤP 10 INCH CÓ LÕI

500,000 350,000
Sold By: KarofiMua hàng

CỘT LỌC THÔ 1 CẤP 20 INCH CÓ LÕI

750,000 550,000
Sold By: KarofiMua hàng

CỘT LỌC THÔ 2 CẤP 10 INCH CÓ LÕI

950,000 650,000
Sold By: KarofiMua hàng

CỘT LỌC THÔ 2 CẤP 20 INCH CÓ LÕI

1,400,000 950,000
Sold By: KarofiMua hàng

CỘT LỌC THÔ 2 CẤP 20″ BÉO CÓ LÕI

2,500,000 1,800,000
Sold By: KarofiMua hàng

CỘT LỌC THÔ 3 CẤP 20 INCH CÓ LÕI

2,000,000 1,250,000
Sold By: KarofiMua hàng

Lọc đầu nguồn Atlas Filtri – Italia

15,800,000 12,800,000
Sold By: PentairMua hàng

Lọc sơ cấp Atlas Filtri – Italia

12,800,000 9,800,000
Sold By: PentairMua hàng

Lọc thô đầu nguồn Diamond Flow – Atlas Filtri – Italia

2,500,000 2,000,000
Sold By: PentairMua hàng

Lọc vòi sen GE – USA

2,000,000 1,500,000
Sold By: PentairMua hàng

MÁY ĐUN NƯỚC NÓNG TỰ ĐỘNG HS-30GB

12,500,000
Sold By: KarofiMua hàng

Máy làm mềm nước Galaxy Beauty Salon

32,000,000 22,600,000
Sold By: PentairMua hàng

MÁY LỌC NƯỚC 8 CẤP LỌC TKT-ERO80

4,840,000 3,750,000
Sold By: KarofiMua hàng

MÁY LỌC NƯỚC 9 CẤP

4,050,000
Sold By: KarofiMua hàng

MÁY LỌC NƯỚC 9 LÕI N-E119/A

5,090,000
Sold By: KarofiMua hàng

MÁY LỌC NƯỚC ERO 8 CẤP LỌC

5,490,000 4,350,000
Sold By: KarofiMua hàng

MÁY LỌC NƯỚC ERO80 + UV 9 CẤP LỌC

6,390,000 5,150,000
Sold By: KarofiMua hàng

MÁY LỌC NƯỚC ERO80 ORP 9 CẤP LỌC

5,890,000 4,650,000
Sold By: KarofiMua hàng

MÁY LỌC NƯỚC ERO80-ORP-UV 10 CẤP LỌC

6,890,000 5,450,000
Sold By: KarofiMua hàng

Máy lọc nước IGUASSU TINY 900

24,500,000 20,790,000
Sold By: KarofiMua hàng

Máy lọc nước KAROFI SPIDO không bình áp

11,000,000 8,890,000
Sold By: KarofiMua hàng

Máy lọc nước KAROFI TOPBOX 1.0 – MODEL T-S146

5,900,000 4,800,000
Sold By: KarofiMua hàng